EMDR

Wanneer gebruik ik deze methode?

Een ernstig verkeersongeval, een verkrachting, een gewapende overval of de plotselinge dood van een dierbaar persoon zijn gebeurtenissen die zwaar ingrijpen in het leven van vrijwel iedereen die ermee te maken krijgt. Dit geeft in het begin gevoelens van angst, ontreddering en onmacht.

Veel mensen zijn goed in staat om met deze psychische beschadigingen om te gaan en op eigen kracht of met behulp van steun uit de omgeving, er bovenop te komen. Soms lukt het niet om

deze trauma’s een plaatsje te geven. Op de lange duur krijg je last van de herinneringen waardoor er vervelende symptomen ontstaan. Door deze symptomen; onder andere slapeloosheid, niet kunnen concentreren, rusteloosheid, extreme schrikreacties, emotionele problemen, wordt men in het dagelijks leven ernstig belemmerd. We spreken van PTSS ofwel :

Post-Traumatische-Stress-Stoornis.

PTSS kan een invaliderende en hardnekkige aandoening zijn, waarbij psychische hulp onontbeerlijk is. Opmerkelijk genoeg is gesprekstherapie nog altijd de meest aangewezen therapie die wordt toegepast. Tijdens zo’n gesprekssessie kan het zijn dat je de herinneringen niet wilt of kunt ophalen omdat er een te grote angstige emotionele lading aan vast zit. Er bestaat een groot aantal behandelmethoden voor PTSS. Uit onderzoeken is gebleken dat o.a. EMDR goede resultaten levert.

Hoe werkt EMDR?

Waarom deze therapie goed werkt is moeilijk te zeggen. Herinneringen en belevenissen worden tijdens de REM-fase ( Slaapfase) verwerkt. Tijdens onze REM-fase gaan onze ogen heen en weer, dit stimuleert beide hersenhelften. EMDR bootst de REM-fase na: de cliënt is bezig met zijn herinneringen terwijl beide hersenhelften intensief gestimuleerd worden. Dit kan gebeuren door beide ogen heen en weer te laten bewegen door alleen met je ogen mijn hand te volgen.

Tikgeluiden gebruik ik ook, je krijgt een koptelefoon op en dan gaan de tikjes afwisselend van linkeroor naar rechteroor. Soms geef ik tikjes op de zijkant van je knieën die ik afwisselend links

en rechts geef.

EMDR blijkt een zeer effectieve en curatieve methode te zijn om beladen herinneringen snel en doeltreffend een plekje te geven. Zoals sommige cliënten zeggen: “de scherpe randjes zijn eraf”